• 731 935 674
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obchodní podmínky Spin4Fit
logo

Všeobecné obchodní podmínky

Jan Sklenička - Spin4Fit, IČ: 64552144, se sídlem Žižkova 68, 273 08  Pchery-Humny, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Kladna

(dále jen „poskytovatel“) 

Klient souhlasí, že se cvičení na sportovní akci účastní na vlastní nebezpečí - je zdráv a tělesně i duševně schopen jej absolvovat. Dále také, že před cvičením zváží svůj aktuální zdravotní stav, tomu přizpůsobí příp. zátěž i délku cvičení.

Zpracování osobních údajů

Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí on-line služeb cvičení živě, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a e-mail. Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit on-line služby cvičení živě v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování on-line služeb cvičení živě.

Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

Platební podmínky

Vámi vybraný program musí být zaplacen předem převodem na náš účet.

Ceny zboží a služeb

  • všechny ceny jsou pro spotřebitele konečné
  • prodej služeb, tedy pokud není uvedeno je realizováno v rámci společnosti Jan Sklenička - Spin4Fit jež není plátcem DPH
  • s celkovou cenou svého nákupu je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením
  • uplatnění poskytnutých slev se řídí dle informací na jednotlivých internetových stránkách
  • při všech objednávkách je požadována platba předem
  • platba u služby musí být na účtech společnosti Jan Sklenička - Spin4Fit dle zálohové faktury dle uvedené splatnosti

Storno poplatky

Pokud se klient nezúčastní akce zakoupené přes web Spin4Fit.cz nemá nárok na vrácení peněz. V případě, že akce nebude z provozních důvodů uskutečněna, peníze budou vráceny v plné zaplacené výši.

Pokud klient oznámí neúčast na jednorázové akci týden předem, budou peníze vráceny v plné výši. Platby za série cvičení se nevrací, je možné za sebe poslat náhradníka.

Klientský účet

Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných poskytovatelem bude klientovi vytvořen klientský účet u poskytovatele a klient se stane registrovaným klientem.
Zakoupené kredity a zakoupené časové členství se registrovanému klientovi připisují na jeho klientský účet.
Služby cvičení u poskytovatele lze využívat pouze registrovanými klienty. Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný klient.

V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a kredity nebo časové členství připsané na tomto účtu budou zneplatněny.

Další ustanovení

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný klient v rámci cvičení pořádaných serverem Spin4Fit.cz vlastním přičiněním způsobí.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek registračního systému. Na klienta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí registraci do systému Spin4Fit.


O prodejci
Kontakt